Teooriapäevad Kubijas / Theory Days at Kubija

Tallinna-Tartu vahelised arvutiteaduse teooriapäevad on 2002. a sügisel alustatud ettevõtmine, mille eesmärk on, et eesti teoreetilisema kallakuga arvutiteadlased aegajalt saaksid pisut kuulda üksteise tööst ning üksteiselt midagi uut õppida, sh. eriti kraadiõppurid nii kuulajate kui kõnelejatena.

Sarja kahekümneesimene üritus toimub Võrus Kubija hotellis 27.-29.01.2012 (reede lõunast pühapäeva lõunani). Teooriapäevi Kubijas toetab ERDFi finantseeritav Arvutiteaduse tippkeskus, EXCS.

Registreerimiseks saata email Liina Kammile, kamm(at)ut.ee, mitte hiljem kui pühapäevaks 15.1.2012, märkida transpordivajadus, samuti saabumise, lahkumise aeg, kui tulek vaid osa-ajaks (NB! viimane on korraldajatele absoluutselt hädavajalik teave!).


Estonian Computer Science Theory Days started in 2002 and have been organized biannually since then. The main goal of the event is to let Estonian computer scientists of theoretical orientation to learn by hearing about the work of others. In particular, the main audience of the theory days are graduate students in the roles of both listeners and presenters.

The 21st edition of the Theory Days will take place at Kubija Hotel 27-29 January 2012 (from Friday noon to Sunday noon). They are sponsored by the ERDF funded Estonian Centre of Excellence in Computer Science, EXCS.

To sign up, please send an email to Liina Kamm, kamm(at)ut.ee, by Sunday 15 January 2012. In your email, please let us know whether you need transportation, and if you plan to arrive late or leave early.Eelmised teooriapäevad / Previous meetings


Liina Kamm
Peeter Laud
Helger Lipmaa
Tarmo Uustalu
Varmo Vene
Viimane uuendus 24.1.2012