Teooriapäevad Otepääl / Theory Days at Otepää

Tallinna-Tartu vahelised arvutiteaduse teooriapäevad on 2002. a sügisel alustatud ettevõtmine, mille eesmärk on, et eesti teoreetilisema kallakuga arvutiteadlased aegajalt saaksid pisut kuulda üksteise tööst ning üksteiselt midagi uut õppida, sh. eriti kraadiõppurid nii kuulajate kui kõnelejatena.

Sarja kahekümnekolmas üritus toimub Otepääl Karupesa hotellis 1.-3.02.2013 (reede lõunast pühapäeva lõunani). Teooriapäevi Otepääl toetab ERDFi finantseeritav Arvutiteaduse tippkeskus, EXCS.

Registreerimiseks saata email Liina Kammile, kamm(at)ut.ee, mitte hiljem kui reedeks 18.1.2013. Kirjas palume teada anda transpordivajadusest, samuti kui saabute/lahkute hiljem või varem kui ajakavas ette nähtud, ja teistest erisoovidest, näiteks piirangutest toidule.


Estonian Computer Science Theory Days started in 2002 and have been organized biannually since then. The main goal of the event is to let Estonian computer scientists of theoretical orientation to learn by hearing about the work of others. In particular, the main audience of the theory days are graduate students in the roles of both listeners and presenters.

The 23rd edition of the Theory Days will take place at Hotel Karupesa 1-3 February 2013 (from Friday noon to Sunday noon). They are sponsored by the ERDF funded Estonian Centre of Excellence in Computer Science, EXCS.

To sign up, please send an email to Liina Kamm, kamm(at)ut.ee, by Friday 18 January 2013. In your email, please let us know whether you need transportation or plan to arrive late or leave early, and about any special requests, for instance, dietary restrictions.Eelmised teooriapäevad / Previous meetings


Liina Kamm
Peeter Laud
Helger Lipmaa
Tarmo Uustalu
Varmo Vene
Viimane uuendus 28.1.2013