Vladimir Kutšmei

Lõplike võrede tolerantsidest

Olgu $\bf A$ universaalalgebra. Refleksiivset, sümmeetrilist binaarset seost $T$ hulgal $A$ nimetatakse algebra $\bf A$ \emph{tolerantsiks}, kui temaga on kooskõlas algebra $\bf A$ kõik tehted. Öeldakse, et algebra $\bf A$ on \emph{tolerants-triviaalne}, kui kõik tema tolerantsid on kongruentsid. Me uurime kahe lihtsa tolerantstriviaalse võre alamotsekorrutiste tolerantse.