Valdis Laan

Morita ekvivalentsete monoidide omadustest

Monoide S ja T nimetatakse Morita ekvivalentseteks, kui parempoolsete S-polügoonide ja parempoolsete T-polügoonide kategooriad on ekvivalentsed. Uurime, milliseid tagajärgi toob endaga kaasa kahe monoidi Morita ekvivalentsus. Näiteks osutub, et Morita ekvivalentsete monoidide kongruentside võred on isomorfsed.