Vladimir Kut¹mei

LOKAALSED POLÜNOOMFUNKTSIOONID $K_2$-ALGEBRATEL

Näidatakse, et lokaalselt kooskõlalisi ebakindluse järjestust säilitavaid funktsioone $K_2$-algebratel on võimalik interpoleerida polünoomfunktsioonide ja teatud unaarsete funktsioonide kompositsioonina. Sellest saadakse lokaalsete polünoomfunktsioonide kirjeldus.

It is shown that locally every compatible uncertainty preserving function of $K_2$-algebras can be interpolated by a composition of polynomial functions and certain unary function. From this, a description of local polynomial functions is obtained.