Kati Tabur

ÜHESUS POLÜGOONIDE INJEKTIIVSUSEGA SEOTUD OMADUSTES

Polügoon A üle monoidi S on injektiivne, kui iga homomorfismi f: B-->A ja monomorfismi i: B-->C korral leidub homomorfism g: C-->A nii, et f=gi. Uuritakse, millal selline homomorfism leidub üheselt. Põhitähelepanu pööratakse vastavale omadusele jaguvuse ja spetsiaalselt nõrga injektiivsuse korral.