Kalle Kaarli

ENDOPRIMAALSED ALGEBRAD

Algebrat nimetatakse endoprimaalseks, kui tema termfunktsioonideks on parajasti kõigi endomorfismidega kommuteeruvad funktsioonid. Ettekandes näidatakse, kuidas ühtse meetodiga on kirjeldatavad endoprimaalsed Boole'i algebrad, distributiivsed võred, Stone'i algebrad ja poolvõred.