Kalle Kaarli

Kahe võre otsekorrutise alamvõredest

Ettekandes näidatakse, et kahe täieliku võre otsekorrutise täielikke alamvõresid saab kirjeldada kasutades teatud Galois vastavusi.