Kalle Kaarli

Lõpliku minimaalse enamusalgebra otseruudu alamalgebrate struktuurist


Kevadisel Kääriku konverentsil kandsin ette tulemuse, mis andis abstraktse iseloomustuse lõpliku minimaalse enamusalgebra otseruudu alamalgebrate struktuurile.

Hiljuti selgus, et minu tõestuses oli oluline lünk. Kavatsen rääkida, milles see lünk seisnes, mis tõestusest järele jääb, kas tulemus ise võib kehtida ja millised võiksid olla teed selle tõestamiseks.