Mati Kilp

VÄÄNDEVABADEST JA TIHEDATEST POLÜGOONIDEST.

Polügooni duaalne polügoon defineeritakse analoogiliselt
vektorruumi duaalsele ruumile. Analoogiliselt defineeritakse ka
loomulik homomorfism polügoonist tema teise duaalsesse polügooni.
Polügooni nimetatakse väändevabaks, kui nimetatud loomulik
homomorfism on üksühene, ja tihedaks, kui loomulik homomorfism
on pealekujutus.