Oleg Košik

Algebrate kategoorne ekvivalents ja relatsioonide algebrad


Seminaris tutvustame algebrate ja muutkondade kategoorse ekvivalentsi ning relatsioonide algebrate mõisteid. Kehtib teoreem, et kaks algebrat on kategoorselt ekvivalentsed parajasti siis, kui nende termfunktsioonide klooni invariantsete relatsioonide algebrad on isomorfsed. Tõestame selle teoreemi piisavuse osa.