Vladimir Kut¹mei

LOKAALSED POLÜNOOMFUNKTSIOONID $K_2$-ALGEBRATEL

$K_2$-algebrate muutkonna alammuutkondade (Stone'i algebrate muutkond, Kleene algebrate muutkond) jaoks on lokaalsed polünoomfunktsioonid juba kirjeldatud. Need on teatud järjestust säilitavad kooskõlalised funktsioonid. Kahjuks osutus $K_2$-algebrate jaoks samalaadse kirjelduse saamine raskeks. Me näitame, et selle põhjuseks on teatud omadustega kooskõlaliste
funktsioonide eksisteerimine ning uurime millal need funktsioonid on lokaalsed polünoomfunktsioonid.