Vladimir Kut¹mei

AFIINNE TÄIENDAMINE KLEENE JA STONE'I ALGEBRATE POOLT TEKITATUD MUUTKONNAS

Iga Stone'i ja Kleene algebrate poolt tekitatud muutkonda kuuluva algebra $\bf A$ jaoks me konstrueerime tema laiendi $\bf B$, mis on omadusega et iga algebra $\bf A$ kooskõlaline, "uncertainty" järjestust säilitav funktsioon on algebra $\bf B$ mingi polünoomi ahend $A$-le.