Vladimir Kutšmei

Poolvõrede kooskõlalised funktsioonid

Ettekandes antakse poolvõre kooskõlaliste järjestust säilitavate funktsioonide kirjeldus.