Vladimir Kutšmei

Poolvõrede järjestust säilitavad kooskõlalised funktsioonid

Ettekandes tuleb juttu sellest, millal leidub antud poolvõre kahe kooskõlalise funktsiooni ülemine raja ning juhul kui ülemine raja leidub, siis millal ta on poolvõre kooskõlaline funktsioon.