Kaasfunktoriteoreem (The adjoint functor theorem) on kategooriateooria üks kesksemaid tulemusi. Funktorid hulkade kategooriasse on loomulikult ekvivalentsed teatud polügoonidega üle kategooriate. Osutub, et kaasfunktoriteoreemi on võimalik vaadelda homoloogilise klassifikatsiooni tulemusena, mis kirjeldab, millal järeldub mõnest nõrgemast omadusest 1-vabadus. Selline vaatekoht annab võimaluse tuletada mitmeid erinevaid versioone sellest teoreemist.