Valdis Laan

LASKUMISTEOORIAST POLÜGOONIDE JAOKS

Ettekande esimeses pooles tuletatakse meelde kategooriateooriast tuntud komonaadi, koalgebra ja komonaadilisuse mõisted ning mõned tarvilikud ja piisavad tingimused funktori komonaadilisuseks. Teises pooles rakendatakse neid polügoonide juhule üle monoidi. Nimelt, olgu f: R->S monoidide homomorfism. Siis tekivad funktorid f!: R-Act --> S-Act, A |--> S\tensor A ja f*: S-Act --> R-Act, A |--> A, kusjuures f! on f* vasakpoolne kaasfunktor. Uuritakse, millal funktor f! on komonaadiline, ehk teiste sõnadega, millal f on efektiivne laskumismorfism (descent morphism).