Valdis Laan

Poolrühmade ideaalid ja Morita kontekstid

Morita kontekstid on väga kasulik tööriist poolrühmade Morita teoorias. Muuhulgas on nende abil võimalik tõestada teatud omaduste invariantsust. Harilikult nõutakse, et kontekstis olevad bipolügoonid oleks unitaarsed ja kujutused oleks sürjektiivsed. Tuleb välja, et teatud omaduste invariantsust on võimalik näidata ka üldisemal juhul -- niinimetatud aktsepteeerivate kontekstide korral. Me tõestame, et kui kaks poolrühma on seotud aktsepteeriva Morita konteksti abil, siis nende unitaarsete ideaalide kvantaalid on isomorfsed.