Valdis Laan

Milliseid piire säilitab poolvõrefunktor?

Iga poolrühma S korral võib vaadelda vähimat kongruentsi \sigma_S, mille korral S/\sigma_S on poolvõre, s.o. kommutatiivne idempotentne poolrühm. Sel viisil tekib funktor D: SGr --> SLat, S|--> S/\sigma_S, kõigi poolrühmade kategooriast kõigi poolvõrede kategooriasse. Nimetagem funktorit D poolvõrefunktoriks. Ettekandes püütakse anda ülevaade, milliseid piire (täpsemalt: korrutisi, lõplikke korrutisi, konservatiivseid ruute, võrdsustajaid, monomorfisme) funktor D säilitab ja milliseid ei säilita.