Valdis Laan

Kaalutud piirid järjestatud polügoonide kategoorias

Ettekandes tutvustatakse kaalutud piiride mõistet (üle järjestatud hulkade kategooria rikastatud) järjestatud polügoonide kategoorias. Antakse kanooniline konstruktsioon selliste kaalutud piiride leidmiseks.