Valdis Laan

Järjestatud polügooni piirlamedus ja lõplik pie-piir lamedus

Me näitame, et järjestatud polügooniga tensorkorrutamise funktor
1) säilitab kaalutud piirid parajasti siis, kui see polügoon on tsükliline ja projektiivne,
2) säilitab lõplikud pie-piirid parajasti siis, kui see polügoon on polügooniga S isomorfsete polügoonide filtreeritud kopiir.