Riivo Must

k-INVERSSED, k-PÖÖRDINVERSSED JA k^*-INVERSSED POOLRÜHMAD (NING NENDELE LÄHEDASED POOLRÜHMAD)

Defineeritakse mitmeid uusi mõisteid, kusjuures antakse nõrgalt k-inverssete poolrühmade kirjeldus, kui k on naturaalarv, mis ei võrdu kahega, ja antakse k pöördinverssete poolrühmade kirjeldus, kui k on suvaline naturaalarv. Lõpuks antakse tarvilik ja piisav tingimus, kunas k^*-inversne poolrühm on poolvõre.
Kõik uued antavad definitsioonid põhinevad (mingile poolrühma elemendile vastavatele) k-inverssete elementide mõistele. Viimane on tekkinud katsest üldistada inversseid poolrühmi. Kaks antavat kirjeldust näitavad, et üheselt määratuse analoogiat uutele mõistetele üle kandes me tegelikult midagi üldisemat ei saa.