Peeter Normak, Tallina Pedagoogikaülikool

Kongruentskompaktsed monoidid.

Kongruentskompaktse algebra mõiste, näiteid monoidide ja polügoonide
vallast. Kongruentskompaktsete algebrate põhilised omadused.
Kongruentskompaktsuse seos teiste algebra mõistetega (võrduskompaktsus,
kongruentsiahelate katkevus jne). Kongruentskompaktsete monoidide
struktuur.