Ülo Reimaa

D-kättesaadavad ja lokaalselt D-esitatavad kategooriad

Fikseerides mingi olemuselt väikese kogumi D väikeseid kategooriad, tutvustame mõisteid, mis üldistavad kättesaadavaid ja lokaalselt lõplikult esitatavaid kategooriaid. Esitame mõningaid nendega seotud tulemusi.