Nikita Salnikov

Osaliselt järjestatud polügoonide lamedusomadused.

Antakse lühike sissejuhatus osaliselt järjestatud polügoonide kategooriasse. Natuke räägitakse osaliselt järjestatud polügoonide kongruentsidest ja faktorpolügoonidest. Ja põhiteemaks on piisavad ja tarvilikud tingimused, et antud osaliselt järjestatud polügoon omaks antud lamedusomadust. Siin püütakse viia klassikalised tulemused üle uuele kategooriale.