Tanel Tärgla

Tugevalt Morita ekvivalentsete järjestatud poolrühmade kongruentsid

Kaks järjestatud poolrühma on tugevalt Morita ekvivalentsed, kui leidub neid sisaldav unitaarne Morita kontekst (kuuik, mis koosneb nendest poolrühmadest, kahest unitaarsest bipolügoonist üle nende ja kahest bipolügoonide homomorfismist), millesse kuuluvad homomorfsimid on sürjektiivsed. Ettekandes näidatakse, et teatud tüüpi lokaalsete ühikelementidega tugevalt Morita ekvivalentsete järjestatud poolrühmade kongruentside võred on isomorfsed.