MTMM.00.216 Arvutiõpetus: Mathcad, MS Office

Mathcadi praktikumi juhendaja Uno Hämarik (uno.hamarik@ut.ee)

Aine programm

Praktikum 1 Mathcad: sissejuhatus. Mathcadi fail , rtf-fail
Praktikum 2 Mathcad: maatriksid, vektorid, ruumilised graafikud. Mathcadi fail, rtf-fail
Praktikum 3 Mathcad: kompleksarvud. Mathcadi fail , rtf-fail
Praktikum 4 Mathcad: mõõtühikud. Mathcadi fail, rtf-fail
Praktikum 5 Mathcad: lineaarsed võrrandisüsteemid. Mathcadi fail, rtf-fail
Praktikum 6 Mathcad: mittelineaarsed võrrandid ja võrrandisüsteemid. Mathcadi fail, rtf-fail
Praktikum 7 Mathcad: programmeerimine. 1. osa Mathcadi fail, rtf-fail
Praktikum 8 Mathcad: programmeerimine 2. osa (Mathcadi fail, rtf-fail) (Mathcad 15 programmiga kaasnesid ka animatsioonid (Mathcadi fail, rtf-fail))
Praktikum 9 Mathcad: analüütilised teisendused Mathcadi fail, rtf-fail
Praktikum 10 Mathcad: interpoleerimine. Mathcadi fail, rtf-fail
Praktikum 11 Mathcad: andmevahetus tekstifailidega ja teiste programmidega. Mathcadi fail, rtf-fail. Andmefail autod.dat
Praktikumid 12-14 Excel: õppematerjalid on ÕIS-is.
Praktikum 15 TeX. Lühijuhend , Lõputöö kirjutamisjuhend TeX-is zip-fail .