●○ Main page ●○ Estonian Goplayers ●○ Tournaments ●○ Where to play ●○ Equipment and books ●○ Go and Estonia ●○ Pictures ●○ Näitlikud mängud ●○ Korea viiteid ●○ Teised lauamängud ●○

Eesti Go

This page is about the boardgame of Go (also known as Igo, Baduk and Weiqi) in Estonia. For convenience of foreigners or foreign guests, some parts of this page are given in English. However, most of the material is in Estonian. If you have any questions, however, feel free to ask!

Olulised uudised/Important news

 • Tournaments:
  • Tartu 2011
  • Tartu 2012
   1. Pictures
   2. Results:
    1 Siivola Matti    5d fi xxxx 5 4 57 53  2-/w6 9+/w9 8+/w9 3+/w6 7+/w8
    2 Novik Mikhail    4k ee Johv 5 4 13= 107= 1+/b6 3-/b 4+/w 10+/b 8+/w
    3 Versinin Ivan    4k ee Tart 5 4 13 113= 4+/b 2+/w 7+/w 1-/b6 5+/b
    4 Roemer Toomas    6k ee Tart 3 2 17 64= 3-/w 5+/b 2-/b 7-/w 12+/w
    5 Vershinin Fjodor  6k ee xxxx 3 2 15 57  7-/b 4-/w 13+/b 9+/w 3-/w
    6 Levitin Boriss   15k ee xxxx 3 3 11= 44  9-/w 0+  11+/b 8-/w 13+/w
    7 Bingsheng Zhang   6k ee xxxx 3 2 11 111 5+/w 8-/b 3-/b 4+/b 1-/b8
    8 Willemson Jan    8k ee Tart 3 3 9  102 0+  7+/w 1-/b9 6+/b 2-/b
    9 Mihhailov Sergei  14k ru Sent 3 3 6= 107 6+/b 1-/b9 12+/w 5-/b 10+/w
    10 Siivola Sinikka  12k fi xxxx 2= 2 11= 39= 12+/w 11+/b 0=  2-/w 9-/b
    11 Krips Toomas   13k ee Tart 2= 2 7= 44= 13+/b 10-/w 6-/w 12+/b 0=
    12 Simson Tanel   12k ee xxxx 1 1 12 52  10-/b 13+/w 9-/b 11-/w 4-/b
    13 Savolainen Martti 13k xx xxxx 1 1 9= 55= 11-/w 12-/b 5-/w 0+  6-/b
     
  • Go mailing-list - ühine!/join!
  • Eesti Go Forum/Estonian Go Forum
  • Iganädalased kohtumised/Weekly meetings: mänguajad lepitakse tavaliselt kokku mainitud maililistis/offline gaming times are usually agreed in the above mailing list. Autumn 2011, Tallnn: Every Monday at 18 in Tallinn University, M-227.

Sissejuhatus: Mis on Go?

Go (jaapanikeelne nimetus, 碁), samuti tuntud kui Weiqi (või Wei-ch'i, Hiinas, 圍棋 või 围棋) või Baduk (Koreas, 바둑) on üks vanemaid ja ühtlasi populaarsemaid lauamängusid, umbes 41 miljoni vähem või rohkem regulaarse mängijaga. (Populaarsem on arvatavasti vaid male.) Mängu reeglid on lihtsad: must ja valge käivad kordamööda lauale kive, ning võidab see, kes on lõpuks ``piiranud'' oma kividega suurema maa-ala. Samuti loetakse sinu kivid surnuks, kui need on vastase poolt ümber piiratud, ning eemaldatakse laualt. Mängus on veel vaid mõned üksikud reeglid, mis väldivad erandolukordi (näiteks sama seisu lõpmatut taaskordamist). Teisest küljest, Gomängu strateegia on keeruline: ilma detailidesse laskumata, ühest nurgast ahnitsemisel võid ilma jääda teisest nurgast. Seetõttu on mängus oluline balanss ja tasakaalukus.

Gomäng on pärit Hiinast (olles legendide järgi 4000 aastat, tegelikkuses aga vähemalt 2000-3000 aastat vana), ning ka tänapäeval elab enamik mängijaid Kaug-Idas (Hiina, Korea, Jaapan ja Taiwan). Nimetatud maades on ka Gomängijatel oma profiliigad, ning kokku teenib umbes 1000 mängijat leiba just professionaalina. Viimase 15 aasta parimad mängijad tulevad valdavalt Koreast, korealastele järgnevad hiinlased ning mõningase distantsi järel jaapanlased. Hetkel näib maailma parim mängija olevat Lee Sedol (이세돌, Yi Sedol, ingliskeelne infokogumik tema kohta ning tema mängude kogu Go4Go's).

Go reeglid

Go reeglid on lihtsad (vt ka paremal olevat diagrammi):

 1. Kaks mängijat (must ja valge) asetavad kive kordamööda 19x19 lauale, sh must alustab. Alguses on laud tühi. Käia võib sisuliselt kõikidele vabadele kohtadele, kahe erandiga (kirjeldatud hiljem). Laual olevaid kive liigutada ei tohi.

  Mängijad võivad ka passida (=käiku vahele jätta), kui nad leiavad et käimine nende seisu ei paranda. Kui mõlemad mängijad passivad järjest, siis loetakse mäng lõppenuks, ning mängijate skoor loetakse kokku.

 2. Otseses ühenduses (diagonaalühendus ei loe) olevat kivid moodustavad ühe rühma. [Ntks paremal esimesel diagrammil on mustal 1 rühm ja valgel 2.] Kui vastase rühm täiesti ümber piirata (jällegi diagonaalis pole vaja), siis võib vastavad kivid laualt ära võtta. Kui rühma ümberpiiramiseks peab vastane tegema N käiku, siis öeldakse et sel rühmal on N vabadust. [Samal diagrammil on kõik musta ja valge vabadused täppidega ära tähistatud. Seega on musta rühmal 5 vabadust, ning valge rühmadel kummalgi 4. Pangem tähele et kaks ruutu on rohkem kui ühe rühma vabaduseks. Teisel diagrammil on musta rühmal täpselt 1 vabadus (punkt A). Seega kui valge käib sinna, siis on musta rühm surnud ning need kaks musta kivi eemaldatakse laualt.]
 3. Erand 1: enesetapud on keelatud. Mingisse positsiooni ei tohi käia siis kui selle tagajárjel a) ükski vastase rühm ei sure, ning samal ajal b) sul endal moodustub rühm, millel pole ühtegi vabadust. [Märkus: on olemas erinevaid goreegleid, ning teatud reeglites seda erandit sees pole. Samas nn jaapani reeglites (mis on maailmas kõige levinumad) on enesetapud keelatud.]
 4. Erand 2: et vältida lõpmatu pikkusega mänge, on sisse toodu järgnev ko reegel (vt 3ndat diagrammi): kui vastane on võtnud ära täpselt ühe sinu kivi siis võtvat kivi ei tohi koheselt tagasi võtta, vaid vahepeal peab tegema vähemalt ühe käigu mujale. [Diagrammil on must võtnud ära täpselt ühe valge kivi. Ilma ko-reeglita saaks nüüd valge selle 1 musta kivi ära võtta, must võtaks uuesti valge kivi ära jne. Mäng jääks tsüklisse]

Rohkem reegleid sisuliselt ei ole (on olemas veel mingid erandjuhud, kuid need on valdavalt tuletatavad toodud reeglitest). Pärast mängu lõppu toimub skoorimine, mille käigus otsustatakse võitja. Selleks arvutatakse eraldi musta ja valge mängija skoorid. Mängija skooriks on (jaapani reeglite järgi) tema kivide poolt piiratud vabade ruutude arv, millele on lisatud tema poolt ära võetud vastase nuppude arv. [Kui mängijad ei suuda kokku leppida, kellele mis ala kuulub, siis nad peavad edasi mängima.] Mängu tulemuseks on skooride vahe. Sealjuures lisatakse valge skoorile nn "komi" 6.5 punkti. Komi on vajalik, kuna mustal on alustajana väike edumaa, ning komi 6.5 puhul näitavad statistilised andmed, et kummalgi mängijal pole edumaad. (0.5 on lisatud selleks, et ei tekiks viike.) Nii näiteks kui valge on piiranud 40 punkti ja võtnud ära 8 musta kivi, ning must on piiranud 48 punkti ja võtnud ära 4 valge kivi, siis on valge skoor 40+8+6.5=54.5 ning musta skoor 48+4=52, seega valge on võitnud 2.5 punktiga. [Vt ülevalt 4ndat diagrammi]

Täpsemate reeglite jaoks vt playgo.to linki.

Miks Go?

Go on abstraktne lauamäng nagu näiteks male, kus pole rolli juhusel ning võidab see, kes on tugevam. Go eelistamiseks teiste abstraktsete lauamängude seas on palju võimalikke põhjuseid:

Maksimalistidele: mängu keerukus, sh arvutite jaoks
Go on raske, ning pole karta, et niipea seda veel perfektselt mängima õpitakse. Kuigi mängu idee on lihtne, on tegu ühe kõige raskema lauamänguga --- nagu ütleb Go vanasõna, tegu on mänguga, mille reeglid õpitakse selgeks paari minutiga, mängu ennast õpitakse aga terve elu. Seda demonstreerib ilmekalt fakt, et parimad Goprogrammid suudavad tõsist konkurentsi pakkuda vaid edasijõudnud algajatele --- parimatele proffidele jäävad Goprogrammid aga kõvasti alla nii praegu kui ka lähemas tulevikus (loe sellest). See eristab Go'd malest, millele on arvutimale võidukäigu tõttu juba ennustatud surma.
Matemaatikutele
Go reeglid on lihtsad, kuid nende lihtsate reeglite abil koorub välja keeruline mäng. See sarnaneb matemaatikale, kus lihtsatest aksioomidest saab tuletada keerulisi teooriaid.
Balanseeritud/mitmetahulisus

Go on mitmetahuline --- hea mängija peab valdama nii täppistaktikat (suutma rohkem kui 10 käiku ette lugeda) kui ka rohkem intuitiivset strateegiat (19x19 laua puhul on kõigi võimaluste lugemine lihtsalt võimatu, enamasti peab usaldama oma intuitsiooni, sa pead "tunnetama" millisesse laua piirkonda käies sa kõige rohkem võidad); seega on Go sobiv nii matemaatikutele kui kunstnikele. Go on sõda, male on lahing: malemäng lõpeb kuninga matistamisega, tulemus on kas 1, 0 või 1/2 (viik); matistamine toob võidu ka siis kui muu olukord laual on nigel. Samas Go's peab alati vaatama tervet lauda, ning profid võidavad tihti mängu vähem kui kahe punktiga (skooriks on kahe poole poolt piiratud territooriumide vahe; ebavõrdsete mängijate puhul võib tulemuseks olla ka 200-punktine vahe).

Viikide puudus
Go's pole viike (viikide rohkus vähendab oluliselt male võlu vähemalt minu jaoks), ning alustajal pole edumaad: mõlemat saavutatakse sellega, et teisena alustajale (valgele) antakse mängu alguses vaikimisi 6.5 punkti ette. Töötav händikäpp-süsteem tagab ka selle, et erinevate oskustega mängijatel on omavahel huvitav mängida.
Kultuurilised põhjused
Hiinas kuulus Go (koos näiteks kalligraafiaga) nelja klassikalise kunsti hulka, mida pidi valdama iga haritud inimene. Jaapani majades oli tihti spetsiaalne ruumgi Go mängimiseks. Inimesed, kel on sügavam huvi Kaug-Ida kultuuri vastu põrkuvad tihti ka Go peale, seetõttu võib Gomängijate hulgas leida tihti näiteks Jaapani kultuuriloo või hiina keele tudengeid.
It's fun!
Üheks Eestis (ja ka mujal Euroopas) Go populariseerijaks olnud anime "Hikaru no Go", mis on toonud Gomängu juurde hoopis erineva demograafilise kogukonna: teismelised aga ka vanemad animehuvilised.

Kui sa soovid Go'd mängima õppida, vaata kõrvaltoodud viiteid algajatele! Soovitatav tee:

 1. Vaata PlayGo.To juhatust. Seal tehakse sulle selgeks reeglid, baastaktika/strateegia, antakse algaja tasemele vastavaid ülesandeid, ning sa saad ise ka natuke kätt proovida.
 2. Liitu Go mailinglistiga, ning loe ja kirjuta eestikeelses Go foorumis go.raven.ee.
 3. Mängi esimesed 100 mängu mõnes Goserveris (näiteks KGS - seal otsi ka üles Eesti ruum!), et mingisugune aimdus mängust saada.
 4. Pärast seda kontakteeru teiste mängivate eestlastega, ning ürita ka päriselt mängida.


Algajatele
Tarmo Jüristo leht algajatele
PlayGo.To
Ülevaated
Go (Wikipedia)
Infokogumikke
Sensei's Library


Serverid
Tygem (how to get to Tygem) Cyberoro Dashn IGS KGS
Arvutiprogrammid
-Mänguprogrammid
Gnu Go
--Ülevaated
Go Programs @senseis
The Computer Go Ladder
- Kliendid gGo
-Tesuji, L&D jm probleemid
UliGo
goproblems.com
Kombilo
-Nipet-näpet
sgf2tex
-Go tarkvara
... Series 60 mobiilidele
-AGA Go tarkvara nimekiri
Govarustus
Poed Eestis:
Ludo
We Play
Tarnijad:
Gaimport
het Paard
Yutopian
Kiseido
Samarkand
Raamatud:
Ülevaade
Uudised
World Go News blog
IGO-Kisen
Go4Go GoBase
Veebifoorumid
GoDiscussions
Reitingud
-(Valdavalt) Profireitingud:
Pro Go Ratings
Holigori reitingud
Chinese Pro Ratings
-(Valdavalt) Amatöörid:
EGF reitingud
AGA reitingud
Organisatsioonid
International Go Federation
Baduk Kiwon (Korea)
Chinese Go Association
Nihon Kiin (Jaapan)
EGF (Euroopa)
European Go Database
AGA (USA)
Amatööride turniire
World Amateur Go Championship
Eesti ja Go
EGF Eesti reitingud
Eesti leht Sensei's.
Eesti leht SuomiGo's
Go mailing-list
Eesti Go Blob
Lahe Go foorum
Lõbu
Hikaru No Go

Seda lehte peab üleval Helger Lipmaa.

Valid HTML 4.01!

for