Arvutiteaduse instituudi seminar, kevad 2003

Seminari eesmärgiks on instituudi õppejõudude, teadurite ja doktorantide uuemate teaduspublikatsioonide (ja üldisemalt käsil oleva teadustöö) tutvustamine. Ettekanne seminaris või talvekoolis on eelduseks doktorandi atesteerimisele.
Toimumisaeg: neljapäeviti 15:00 -16:00 (peale kohvikoosolekut)
Koht: Liivi 2-317 (ATI puhkeruum)

Ajakava

Kuupäev ja aegTeema Ettekandja
13.02.03 15:00Mobiilsete robotite teedevalimisalgoritmid dünaamilistes keskkondades Kristo Heero
20.02.03 14:45ei toimunud
27.02.03 14:45Inimressursid ja mobiilsus 6. raamprogrammis: Marie Curie stipendiumid teadusasutustele Kristin Kraav
(SA Archimedes Innovatsioonikeskus)
06.03.03 Eesti Arvutiteaduse talvekool
13.03.03 15:00Algorithmic Information Theory, Brownian Motion and a little Fractal Geometry Paul Potgieter
20.03.03 14:45Eestikeelsete infodialoogide märgendamise usaldusväärsuse hindamine Evely Vutt
27.03.03 14:45Isiksuse omaduste osatähtsus paarisprogrammeerimisoskuse omandamisel Uuno Puus
03.04.03ei toimunud (samaaegselt magistritöö kaitsmine)
10.04.03 15:00Binaarsed otsustusdiagrammid Ahti Peder
17.04.03 14:45ei toimunud (suurele reedele eelnev neljapäev)
24.04.03 14:45Probleemidest andmebaasi juhtsüsteemi töö efektiivsuse hindamisel Asko Tiidumaa
01.05.03 riiklik püha
08.05.03 15:00Tarkvaratehnika kui teadusliku uurimisvaldkonna hetkeseis Asko Seeba
15.05.03ei toimunud (samaaegselt semestritööde kaitsmine)
22.05.03 15:00vakantne
23.05.03 16:00Otsustusdiagrammide kasutamisest digitaalsüsteemide diagnostikas Raimund Ubar, TTÜ
05.06.03 16:15Gnutella protokolli täiustamine "mürgitajate" vastu Meelis Roos

Varasemad semestrid