Formaalsete keelte teooria


Üldinfo

Kood: MTAT.05.114

Punkte: 2 EAP

Tunde: 16 loengutundi

Kontrollivorm: arvestus

Lektor: Prof. Mati Pentus (Moskva Riiklik Ülikool)

Kontakt: Varmo Vene

Tunniplaan:


Kursuse toimumist toetab Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus IKT-alase kõrghariduse toetusprogrammi Tiigriülikool+ raames.


Loengute materjalid


Varmo Vene