Osavõtjate nimekiri/ List of participants
Nimi/ Name Asutus/ Institution Teema/ Title
Janis Cirulis Läti Ülikool/ University of Latvia On supported algebras
Kalle Kaarli TÜ/ University of Tartu Endoprimal Abelian groups of rank 1
Mati Kilp TÜ/ University of Tartu On equalizer flat acts
Vladimir Kutšmei TÜ/ University of Tartu Affine completion of some Ockham algebras
Valdis Laan TÜ/ University of Tartu On wreath product of SET-valued functors
Riivo Must TÜ/ University of Tartu  
Markku Niemenmaa Oulu Ülikool/ University of Oulu On loops and their multiplication groups
Peeter Normak TPÜ/ Tallinn Pedagogical University  Congruence compactness for algebras
Eugen Paal TTÜ/ Tallinn Technical University Operads, cohomology, and deformations
Peeter Puusemp TTÜ/ Tallinn Technical University Groups of order <32 and their endomorphism semigroups
Magnus Steinby Turu Ülikool/ University of Turku Syntactic monoids of top-down deterministic tree languages
Kati Tabur TÜ/ University of Tartu