Kiräviisist

Võrokeelitse tarkvara kodolehekülg'

Võrokõsõq piä-eiq inämp tingimädäq vyyrkiilsit arvotiprogrammõ tarvitama!

Taa leheküle pääle om püvvet kokko kor'ata kyik', miä om teedäq võrokeelitiside programmõ kotsilõ. Esialgu olõ-õiq tuud kuigi pall'o, a loodamiq, et aopikku tekküs tuud mano. Võrokeelitseq programmiq ommaq tekkünüq põhilidselt nii, et vabavara keelefailiq ommavaq tõlgit inglüse keelest võro kiilde. Kiä taht kommõntiiri, nõvvo andaq vai esiq avitadaq, võisiq kirotadaq aadrõssil vlaan (ätt) ut ee.