Eestikeelsete tekstide sisukokkuvõtja Estsum

19. dets. 2013 | Autor: Kaili

Sisukokkuvõtja tööd on kirjeldatud artiklis K. Müürisep Eestikeelsete tekstide sisukokkuvõtjast EstSum. In Keel ja arvuti. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 6.(Toim. M. Koit, R. Pajusalu, H. Õim) Tartu 2006. lk 115-125.

EstSumi demo saab katsetada vanade artiklitega (2008-2009) veebiversioonina või kirjutada ise endale sobiv märgenduse teisendaja ja kasutada Perlis kirjutatud programme.

Viidatud korpused, puudepangad ja grammatikad on vabaks kasutamiseks. Siiski palume suurema projekti korral kasutamisest teada anda meiliaadressile kaili.muurisep@ut.ee.