Üldinfo

Sofie puudepank

Siin veebilehel on kättesaadavad Tartu Ülikoolis loodud eesti keele süntaksi ressursid ja analüüsivahendid, samuti nendega seotud projektid, inimesed ja publikatsioonid.

Eesti keele süntaksi ressursse ja vahendeid on loodud viimase 20 aasta jooksul mitmes projektis ja nii Arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia õppetoolis kui ka Arvutilingvistika uurimisgrupis. Seetõttu on lingid ressurssidele ja nende kirjeldustele üle veebi laiali. Siinne lehekülg võtab kõik teadaolevad viited kokku.

Uudised ja viimased täiendused

28. november 2013 |Autor: Kaili

Lisatud maltparseri informatsioon.

4. november 2011 | Autor: Kaili

Siin lehel on viidad varasematele ressurssidele ja programmidele, 2011. a sügisel on uuendatud kitsenduste grammatika morfoloogilise ühestamise moodulit, mille korrektsus on nüüd 97,6-99,3%.

Viidatud korpused, puudepangad ja grammatikad on vabaks kasutamiseks. Siiski palume suurema projekti korral kasutamisest teada anda meiliaadressile kaili.muurisep@ut.ee.