Muud keeletehnoloogilised programmid

Süntaksianalüsaatori üheks rakenduseks on sisukokkuvõtete tegija. Eesti keele sisukokkuvõtete tegija viimane versioon valmis aastal 2009. Kahjuks ei jõutud selle arendamisel selleni, et see ka tegelikult süntaksit kasutaks, mistõttu ei saa seda päris süntaksinalüsaatori rakenduseks pidada.

Viidatud korpused, puudepangad ja grammatikad on vabaks kasutamiseks. Siiski palume suurema projekti korral kasutamisest teada anda meiliaadressile kaili.muurisep@ut.ee.