Maastikuökoloogia

Üldinfo

LOOM.02.159 Maastikuökoloogia: Annab ülevaate aine- ja energiavoogude transformeerimisest maastikul, maastiku mitmekesisuse mõjust bioloogilistele protsessidele ja maastiku modelleerimise alustest. Antud praktiline töö on osa ainest Maastikuökoloogia, mis on õpetamisel Tartu Ülikooli geograafia osakonnas. Praktikumitöö raames kasutatakse maastikuökoloogilisi ruumiandmeid ning maastikuindekseid leidmaks liikide elupaigaeelistusi. Andmetöötluse automatiseerimiseks kasutatakse Python programmeerimiskeelt.

Materjalide autor: PhD Evelyn Uuemaa

Litsents ja kasutustingimused

Creative Commons litsentsiga Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-SA 3.0 EECC-BY-SA) Antud materjalid on kõigile vabalt kasutamiseks. Materjali välja töötamsel on kasutatud avaandmeid. Materjalide kasutamisel palun viidata ning materjali edasi arendamisel kasutada sama litsentsi.

Praktikum

Maastikuökoloogia praktikum (pdf)

Pythoni scriptid on GitHub-is: https://github.com/kevelyn1/Scripts-ArcGIS

Kursuse materjalide arendamist on toetanud:

_images/HITSA_logo.jpg _images/IT_Akadeemia_logo.jpg _images/TY_logo_ring.jpg _images/Geograafia_osakonna_logo_10b.jpg