ArcGIS

Üldinfo

LOOM.02.050 Tarkvara ArcGIS: Kursuse eesmärgiks on saada ülevaade ArcGIS’i üldisest ülesehitusest ning omandada lähtealus iseseisvaks edasiõppimiseks. Saada esmane praktiline kogemus nimetatud tarkvaraga ning erinevas formaadis geograafiliste andmetega töötamisel.
Andmetöötluse automatiseerimiseks kasutatakse Python programmeerimiskeelt.

Materjalide autor: PhD Kiira Mõisja

Litsents ja kasutustingimused

Creative Commons litsentsiga Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti (CC BY-SA 3.0 EECC-BY-SA) Antud materjalid on kõigile vabalt kasutamiseks. Materjali välja töötamsel on kasutatud avaandmeid. Materjalide kasutamisel palun viidata ning materjali edasi arendamisel kasutada sama litsentsi.

Loengud ja praktikumid

Loeng 2 (pdf)

Praktikum 2 (pdf)

Loeng 4 (pdf)

Praktikum 4 (pdf)

Kursuse materjalide arendamist on toetanud:

_images/HITSA_logo.jpg _images/IT_Akadeemia_logo.jpg _images/TY_logo_ring.jpg _images/Geograafia_osakonna_logo_10b.jpg