Seminar
"Algebra ja tema rakendused" Vana-Otepääl/

Workshop "Algebra and its applications"
at Vana-Otepää

16.-18. mai 2003
Üldinfo/ General information

Osavõtjate nimekiri/ List of participants

Ettekannete resümeed/ Abstracts of talks .dvi, .pdf

Programm/ Programme

Info: (07) 376 411, vlaan@ut.ee

Eelmised seminarid/ Previous workshops: 2001, 2002