Seminar
"Algebra ja tema rakendused" Käärikul/

Workshop "Algebra and its applications"
at Kääriku

8.-9. mai 2004
Üldinfo/ General information

Osavõtjate nimekiri/ List of participants

Programm/ Programme

Kääriku Puhke- ja Spordikeskus/ The place

Info: 7 376 411, vlaan @ ut ee

Eelmised seminarid/ Previous workshops: 2001, 2002, 2003