Osavõtjate nimekiri
Nimi Asutus Teema
Kalle Kaarli Nõrgalt diagonaalsed algebrad aritmeetilistes muutkondades
Mati Kilp
Vladimir Kutšmei Lõplike võrede tolerantsidest
Valdis Laan Morita ekvivalentsete monoidide omadustest
Madis Laas TTÜ Akivise silmus
Riivo Must Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi/ Some attempts to generalize inverse semigroups
Eugen Paal TTÜ Moufangi silmus ja üldistatud Maurer-Cartani võrrandid
Peeter Puusemp TTÜ Üldistatud kvaternioonide rühmadest
Nikita Salnikov
Lauri Tart  
Jüri Virkepu TTÜ Lie teooria