Programm

Laupäev, 8.05

13.30   Lõunasöök
14   Eugen Paal, Moufangi silmus ja üldistatud Maurer-Cartani võrrandid
15   Jüri Virkepu, Lie teooria
16   Madis Laas, Akivise silmus
17   Peeter Puusemp, Üldistatud kvaternioonide rühmadest
18-19   Vaba aeg
19   Üldine diskussioon
Pühapäev, 9.05
8.30   Hommikusöök
9   Kalle Kaarli, Nõrgalt diagonaalsed algebrad aritmeetilistes muutkondades
10   Vladimir Kutšmei, Lõplike võrede tolerantsidest
11   Riivo Must, Mõned katsed üldistada inversseid poolrühmi
12   Valdis Laan, Morita ekvivalentsete monoidide omadustest