Seminar
"Algebra ja tema rakendused" Nelijärvel/

Workshop "Algebra and its applications"
at Nelijärve

7.-8. mai 2005
Seminari korraldas Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikainstituut (Peeter Puusemp ja Eugen Paal).