Seminar
"Algebra ja tema rakendused" Kokõl/

Workshop "Algebra and its applications"
at Kokõ

5.-7. mai 2006
Esimene teade/ First announcement

Osavõtjate nimekiri/ List of participants

Ettekannete resümeed/ Abstracts of talks .dvi, .pdf

Programm/ Programme

Koke külalistemaja/ Koke guesthouse

Irina Zvina pildid/ Photos by Irina Zvina

Mart Abeli pildid/ Photos by Mart Abel

Janis Cirulise pildid/ Photos by Janis Cirulis

Info: 7 376 411, vlaan at ut ee, kaarli at ut ee

Eelmised seminarid/ Previous workshops: 2001, 2002, 2003, 2004 2005