Testid

Lahendage enesekontrolliks testid. Ülesannete lahendamisel võib vaja minna paberit-pliitasit, hoidke need käepärast. 

Tehted üksliikmetega I

Tehted üksliikmetega II

Hulkliikmed I

Hulkliikmed II