Ivo Volt

missing
Kevad 2023, Ateena

Haridus

Lõpetasin 1993. aastal Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ja 1997. aastal Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe klassikalises filoloogias.
2000. aastal kaitsesin magistrikraadi ja 2007. aastal doktorikraadi klassikalises filoloogias.
Minu doktoritöö "Character description and invective: Peripatetics between ethics, comedy and rhetoric" (2007) käsitleb karakterikirjeldust peripateetikute traditsioonis ning selle seoseid eetika, komöödia ja retoorikaga. Töö täistekst on kättesaadav TÜ raamatukogu repositooriumis.

Töökohad

Töötasin 1995–1997 Tartu Karlova Gümnaasiumi ja 1998–2001 Tartu Miina Härma Gümnaasiumi ladina keele õpetajana.
Aastast 1997 olen töötanud Tartu Ülikoolis.
Alates 2012. aastast olen klassikalise filoloogia osakonna lektor ja samal ajal Tartu Ülikooli kirjastuse peatoimetaja.

Kirjutised

Rohkem või vähem akadeemilised kirjutised leiab ETISe kaudu.
Erinevatel eluperioodidel kirjutatud luuletused on koondatud siia.

Tõlked

Olen tõlkinud eesti keelde tekste mitmest keelest. Eraldi raamatuna on ilmunud vanakreeka keelest tõlgitud Theophrastose "Inimtüübid" (2000). Pikematest proosatekstidest on valminud Platoni dialoogi "Menon" tõlge vanakreeka keelest ja Cicero teose "De natura deorum" ("Jumalate loomusest") tõlge ladina keelest; mõlemad peaksid ilmuma "Avatud Eesti raamatu" sarjas. Lühemaid tõlketekste ja -katkendeid antiikkirjandusest olen avaldanud "Vanakreeka kirjanduse antoloogias" (2006), "Rooma kirjanduse antoloogias" (2009) ja mujal. Hilisemast Euroopa kirjandusest olen tõlkinud luulet (saksa, itaalia ja katalaani keelest). Antiikluule tõlkevalikut saab lugeda siit, hilisema luule tõlkevalikut siit.

Kontakt

Tartu Ülikooli kirjastus, Lossi 3-109, Tartu / Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia osakond, Lossi 3-405, Tartu.
Tel: +372 5271764
E-post: ivo.volt@ut.ee, ivo.volt@gmail.com
Facebook · Twitter
Viimati uuendatud: 17. aprill 2023.