Annotatsioon
Loengukava
Arvestus
Materjalid
Lingid


Seminar looduse kirjutamisest


ainekood: flkn.03.157
maht: 2 AP
lektorid: Kadri Tüür, Timo Maran
toimumisaeg: 2003/2004 kevad, neljapäeviti üle nädala kell 12-14
toimumiskoht: Kirjanduse maja (Vanemuise 19, Tartu)
hindamisvorm: arvestus (osavõtt 75 % seminaridest + analüüsi esitamine)
õppekavad: bakalaureuseõpe (kesk- ja ülemastme valikaine)
soovituslikud eeldusained: eesti kirjanduse ajalugu


Seminar tutvustab looduse vahendamise võimalusi kultuuris, keskendudes looduskirjandusele. Seminaris vaadeldakse loodusest kirjutamise võimalusi, suundi ja autoreid Eestis, aga ka looduskirjanduse ja selle retseptsiooniga seotud teooriaid. Arvestuse sooritamise nõudeks on aktiivne osalemine seminarides ja ühe vabalt valitud teose ökokriitilise lühianalüüsi esitamine.

The seminar introduces the possibilities of mediating nature in culture, focusing on nature writing. In the seminars, the possible ways, trends, and authors of nature writing are introduced, as well as the theories related to nature writing and its reception. The requirements for getting the credit for the course are active participation in seminars and a presentation ecocritically analysing a chosen work of literature.