Magistritöö „Eesti ayahuasca tarvitajate psüühika“ ja selle lisamaterjalid

Töö kaitsmine toimus 29.01.2016 Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis.

Summary in English: Psychology of ayahuasca users in Estonia

Lisa 1. Tekstinäited: ayahuasca tseremooniate kirjeldused

Lisa 2. Tekstinäited: ayahuasca tarvitamise põhjused ja eesmärgid

Lisa 3. Tekstinäited: ayahuasca kogemuste kirjeldused

Lisa 4. Tekstinäited: tarvitamise mõju elule

Lisa 5. Tekstinäited: ayahuasca tseremooniatel kogetud ohuolukorrad

Lisa 6. Tekstinäited: arvamused ayahuasca ühiskondlikust reguleerimisest

Lisa 7. Küsimustik ayahuasca tarvitamise kohta

Lisa 8. Eluviisi küsimustik

 

Kommentaarid ja küsimused töö kohta on oodatud Helle Kaasiku e-mailile helle.kaasik@ut.ee

Ayahuasca tarvitamine ei ole seiklus mõnuainega, vaid tõsine füüsiline ja vaimne praktika, mis võib mõnel juhul ka kannatusterohke või ohtlik olla.

Üks mõistlik inglisekeelne infomaterjal ja ohutusjuhend on rahvusvahelise etnobotaanikakeskuse ICEERS kodulehel. Seal on ka teemakohane (2020 a küll tegevuspausil) psühholoogiline tugikeskus ja hulk teaduslikku ja tehnilist infot ayahuasca kohta. ICEERSi abiga on koostatud veel üks inglisekeelne teaduspõhine praktiline juhend „paremate ayahuasca praktikate“ teemal.

Magistritöö tulemustest on ilmunud on ka ingliskeelne teadusartikkel:

Helle Kaasik & Kairi Kreegipuu (2020) Ayahuasca Users in Estonia: Ceremonial Practices, Subjective Long-Term Effects, Mental Health, and Quality of Life, Journal of Psychoactive Drugs, 52:3, 255-263, DOI: 10.1080/02791072.2020.1748773