Informaatika õppesessioonid

2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014
IOI aineloend ja Andrese koodinäited
õppematerjale veebist

Informaatika õppesessioonid 2013–2014


Koondise õppesessioon

Laupäev, 14. juuni 2014

11:00–13:00
variantide läbivaatusest (loeng + praktikum, Ahto Truu)
Donald E. Knuth'i artikkel, näited
harjutusülesandeid: 861 (raskem variant 10237), 10128, 10270
13:00–14:00
lõuna
14:00–18:00
testimisest (loeng + praktikum, Targo Tennisberg)
materjalid
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–21:00
maatriksalgebrast (loeng + praktikum, Ahto Truu)
tehted maatriksitega, geomeetrilised teisendused, graafi naabrusmaatriks, Gaussi meetod
harjutusülesanne: 10229 (raskem variant 11582, vihje)

Pühapäev, 15. juuni 2014

09:00–13:00
harjutusvõistlus (lahendamine, Ahto Truu)
ülesanne crocodile: tekst, teek, lahendus, testid
ülesanne parrots: tekst, teek, lahendus, testid
ülesanne ricehub: tekst, teek, lahendus, testid
13:00–14:00
lõuna
14:00–19:00
IPSC (lahendamine, Ahto Truu)
ülesanded, lahendused

Koondise kandidaatide õppesessioon

Laupäev, 5. aprill 2014

11:00–13:00
tekstialgoritme (loeng + praktikum, Ahto Truu)
13:00–14:00
lõuna
14:00–18:00
kahendpuud kui andmehoidlad (loeng + praktikum, Targo Tennisberg)
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–21:00
puude lakooniline esitus (loeng, Ahto Truu)

Pühapäev, 6. aprill 2014

09:00–14:00
valikvõistlus (lahendamine, Ahto Truu)
ülesanded, sisendi ja väljundi näited (zip, tgz)
14:00–15:00
lõuna
15:00–16:30
valikvõistlus (analüüs, Ahto Truu)
tulemused
16:30–17:00
BOI koondise instrueerimine

Koondise kandidaatide õppesessioon

Laupäev, 15. märts 2014

11:00–13:00
Linuxi kiirkursus (loeng + praktikum, Ahto Truu)
bash: konspekt
gdb: konspekt, näited
harjutusülesanne: jada
13:00–14:00
lõuna
14:00–18:00
tõsisemaid graafialgoritme 3 (loeng + praktikum, Targo Tennisberg)
maksimaalne voog: konspekt (alates lk 27), lisamaterjali
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–21:00
mitmest moodulist koosnevad programmid (praktikum, Ahto Truu)
harjutusülesanne: soe-külm

Pühapäev, 17. märts 2014

09:00–14:00
valikvõistlus (lahendamine, Ahto Truu)
ülesanded, sisendi ja väljundi näited (zip, tgz)
14:00–15:00
lõuna
15:00–16:30
valikvõistlus (analüüs, Ahto Truu)
tulemused

Lõppvooru kutsutute õppesessioon

Laupäev, 1. veebruar 2014

11:00–13:00
eelvooru ülesannete analüüs (Ahto Truu)
13:00–14:00
lõuna
14:00–18:00 (algajatele)
graafi mõiste ja põhialgoritmid (loeng + praktikum, Targo Tennisberg)
14:00–18:00 (edasijõudnutele)
kombinatoorikaülesandeid (loeng + praktikum, Ahto Truu)
konspekt, teooriaülesandeid
kirjutada rekursiivne ja iteratiivne generaator ning rank ja unrank funktsioonid:
algajamad: tavaliste permutatsioonide jaoks (lahendused: 1, 2, 3, 4)
edasijõudnumad: vahelduvpermutatsioonide jaoks
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–21:00
arvutustehnika vanemast ajaloost (Ahto Truu)

Pühapäev, 2. veebruar 2014

10:00–13:00 (algajatele)
arvuteoreetilisi algoritme (loeng + praktikum, Ahto Truu)
konspekt
suurte arvude aritmeetika: Pascal, C, C++
praktikumiülesanded: 10110, 10035, 10127, 10104, 10202
10:00–13:00 (edasijõudnutele)
tõsisemaid graafialgoritme 1 (loeng + praktikum, Targo Tennisberg)
13:00–14:00
lõuna
14:00–17:00 (algajatele)
arvutusgeomeetria (loeng + praktikum, Heno Ivanov)
konspekt
ülesanne lõigud, ülesanne kapsas
14:00–17:00 (edasijõudnutele)
tõsisemaid graafialgoritme 2 (loeng + praktikum, Targo Tennisberg)

Lahtise võistluse õppesessioon

Laupäev, 16. november 2013

11:00–13:00
lahtise võistluse ülesannete analüüs (Ahto Truu)
13:00–14:00
lõuna
14:00–17:00
programmide testimisest (loeng + praktikum, Ahto Truu)
slaidid, konspekt (Linuxi jaoks)
ülesanne jada, ülesanne lõik
17:00–18:00
mis on kala kõhus ehk kuidas andmeid arvuti mälus esitatakse ja protsessoris töödeldakse (Heno Ivanov)
konspekt
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–20:00
IOI pilte ja muljeid (Ahto Truu)

Pühapäev, 17. november 2013

10:00–13:00 (algajatele)
alamprogrammid ja rekursioon (loeng + praktikum, Ahto Truu)
korduste, alamprogrammide konspekt
näited
10:00–13:00 (edasijõudnutele)
dünaamiline plaanimine 1 (loeng + praktikum, Targo Tennisberg)
materjalid
13:00–14:00
lõuna
14:00–17:00 (algajatele)
sortimine ja otsimine (loeng + praktikum, Ahto Truu)
sortimisalgoritme, kasutusnäiteid
14:00–17:00 (edasijõudnutele)
dünaamiline plaanimine 2 (praktikum, Targo Tennisberg)

Informaatika õppesessioonid 2012–2013


Koondise õppesessioon

Laupäev, 29. juuni 2013

11:00–14:00
maksimaalne voog ja seotud ülesanded (loeng + praktikum, Ahto Truu)
konspekt, max-flow, Ford-Fulkerson, Edmonds-Karp, min-cut
ülesandeid: MTOTALF, 820, IM, 11045, 10480
14:00–15:00
lõuna
15:00–18:00
määramatus ja bitioperatsioonid C ja C++ programmides (loeng + praktikum, Heno Ivanov)
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–21:00
IOI harjutusvoor (ajurünnak, Ahto Truu)
ülesanded

Pühapäev, 30. juuni 2013

10:00–14:00
IOI harjutusvoor (lahendamine, Ahto Truu)
ülesanded, abifailid, server
14:00–15:00
lõuna
15:00–16:00
IOI koondise instrueerimine

Koondise kandidaatide õppesessioon

Laupäev, 16. märts 2013

11:00–13:00
algoritmide keerukusest (loeng, Ahto Truu)
konspekt, Herbert S. Wilf'i raamat, rekursiooni põhiteoreem
13:00–14:00
lõuna
14:00–17:00
kahendpuud andmestruktuuridena (loeng + praktikum, Ahto Truu)
märksõnu: sissejuhatus, kahendotsingu puu, kahendkuhi, indeksipuu, lõikude puu
näiteid: kahendkuhi (C++), indeksipuu
harjutusülesandeid: KGSS, GSS1, YODANESS, MKTHNUM
17:00–18:00
arvutusgeomeetria alused (loeng, Ahto Truu)
märksõnu: skalaarkorrutis, vektorkorrutis, standardülesandeid, olümpiaadivaade
harjutusülesandeid: analüütiline geomeetria arvutis, geomeetrilised algoritmid, mitmesuguseid teemade kaupa
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–21:00
arvutigraafika (praktikum, Konstantin Tretjakov)
materjalid

Pühapäev, 17. märts 2013

09:00–14:00
valikvõistlus (lahendamine, Ahto Truu)
ülesanded
14:00–15:00
lõuna
15:00–16:30
valikvõistlus (analüüs, Ahto Truu)
seletused, lahendused, turniiri logi
16:30–17:00
BOI koondise instrueerimine

Koondise kandidaatide õppesessioon

Laupäev, 2. märts 2013

10:00–11:00
Linuxi ja C++ kiirkursus (praktikum, Ahto Truu)
bash: konspekt
gdb: konspekt, näited
11:00–13:00
arvuteooria (loeng + praktikum, Ahto Truu)
konspekt, algajamate ülesanded: 10110, 10929
Eukleidese algoritmi laiendus ja Andrese koodinäited
Hiina jäägiteoreem ja algoritm, edasijõudnute ülesanne: 756
13:00–14:00
lõuna
14:00–16:00
kombinatoorika (loeng, Ago-Erik Riet)
konspekt, ülesandeid
16:00–18:00
kombinatoorika (praktikum, Ahto Truu)
Gray koodid, algajamate ülesanded: kirjutada rekursiivne ja iteratiivne generaator ning rank ja unrank funktsioonid (lahendused: 1, 2, 3, 4)
vahelduvpermutatsioonid, edasijõudnute ülesanded: kirjutada rank ja unrank funktsioonid (vt ka CEOI 2002: ülesanne Fence ja Ahto artiklid ajakirjas A&A: ülesande püstitus (kõige lõpus) ja lahendus)
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–20:30
koodi sogastamisest (Heno Ivanov)
slaidid, näited

Pühapäev, 3. märts 2013

09:00–14:00
valikvõistlus (lahendamine, Ahto Truu)
14:00–15:00
lõuna
15:00–16:30
valikvõistlus (analüüs, Ahto Truu)

Lõppvooru kutsutute õppesessioon

Laupäev, 2. veebruar 2013

11:00–13:00
lahtise võistluse ülesannete analüüs (Ahto Truu)
13:00–14:00
lõuna
14:00–16:00 (algajatele)
eelvooru P ja G rühma ülesannete analüüs (Ahto Truu)
14:00–16:00 (edasijõudnutele)
graafialgoritmid (Kristo Tammeoja)
16:00–18:00 (algajatele)
sortimine ja otsimine (Jaan Vajakas)
16:00–18:00 (edasijõudnutele)
eelvooru G ja E rühma ülesannete analüüs (Ahto Truu)
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–20:00
BOI ja IOI pilte ja muljeid (Ahto Truu)

Pühapäev, 3. veebruar 2013

10:00–13:00 (algajatele)
graafi mõiste ja põhialgoritmid (loeng + praktikum, Karl-Aksel Puulmann)
10:00–13:00 (edasijõudnutele)
dünaamiline plaanimine 1 (loeng + praktikum, Ahto Truu)
slaidid, konspekt, lisalugemist
ülesanded: summa, valimised
lisaks: S&R, H&H, veel
13:00–14:00
lõuna
14:00–17:00 (algajatele)
variantide läbivaatus (loeng + praktikum, Ahto Truu)
slaidid, näited, konspekt
ülesanded: perm1, perm2
lisaks: S&R, H&H
14:00–17:00 (edasijõudnutele)
dünaamiline plaanimine 2 (praktikum, Heno Ivanov)

Informaatikavõistluste infopäev

Pühapäev, 11. november 2012

11:00–11:30
sissejuhatus, võistluste kalender (Ahto Truu)
Kobras, olümpiaad, mänguprogrammeerimine
11:30–13:00 (algajatele)
olümpiaadi harjutustund (praktikum, Ahto Truu)
server, meelespea
11:30–13:00 (edasijõudnutele)
põnev andmestruktuur skip list (Ants Remm)
tutvustus: lühem, pikem
demonstratsioon
näited, graafikud
13:00–14:00
lõuna
14:00–17:00 (algajatele)
alamprogrammid ja rekursioon (loeng + praktikum, Ahto Truu)
korduste, alamprogrammide konspekt
näited
14:00–17:00 (edasijõudnutele)
programmide testimine (praktikum, Heno Ivanov)
ülesanne base64

Informaatika õppesessioonid 2011–2012


Koondise õppesessioon

Laupäev, 8. september 2012

11:00–13:00
algoritmide keerukus (loeng, Ahto Truu)
konspekt, Herbert S. Wilf'i raamat, rekursiooni põhiteoreem
13:00–14:00
lõuna
14:00–18:00
variantide läbivaatus (loeng + praktikum, Ahto Truu)
slaidid, näited
Donald E. Knuth'i artikkel, näited
praktikumiülesanded: 861 (kodus lisaks ka 10237), 10128, 10270
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–21:00
arvutuslingvistikast (loeng, Indrek Jentson)

Pühapäev, 9. september 2012

09:00–14:00
harjutusvõistlus (lahendamine, Ahto Truu)
ülesanded: 11129, 11133, 11134
14:00–15:00
lõuna
15:00–16:30
harjutusvõistlus (analüüs, Ahto Truu)
16:30–17:00
IOI koondise instrueerimine (Ahto Truu)

Koondise kandidaatide õppesessioon

Laupäev, 7. aprill 2012

11:00–13:00
kahendpuud andmestruktuuridena (loeng + praktikum, Ahto Truu)
märksõnu: sissejuhatus, kahendotsingu puu, kahendkuhi, indeksipuu, lõikude puu
näited: kahendkuhi, Fenwicki puu
13:00–14:00
lõuna
14:00–18:00
graafiülesanded (loeng + praktikum, Ahto Truu)
märksõnu: Hamiltoni ahel, Euleri ahel, minimaalne toesepuu, maksimaalne voog
praktikumiülesanded: 10054, 10158, 10249
18:00–20:00
Logica külastus (sh õhtusöök)

Pühapäev, 8. aprill 2012

09:00–14:00
valikvõistlus (lahendamine, Ahto Truu)
ülesanded
näited ja abifailid: Linuxi, Windowsi jaoks
14:00–15:00
lõuna
15:00–16:30
valikvõistlus (analüüs, Ahto Truu)
16:30–17:00
BOI koondise instrueerimine (Ahto Truu)

Koondise kandidaatide õppesessioon

Laupäev, 24. märts 2012

10:00–11:00
C/C++ ja Linuxi kiirkursus (Ahto Truu)
C konspekt, C++ STL konspekt
sisend-väljund: C, C++
gdb: konspekt, näited
bash: konspekt
11:00–13:00
arvuteooria (praktikum, Ahto Truu)
konspekt
suurte arvude aritmeetika: Pascal, C, C++
praktikumiülesanded: 10110, 10035, 10127, 10104, 10202
13:00–14:00
lõuna
14:00–16:00
kombinatoorika (praktikum, Ahto Truu)
konspekt, ülesandeid
praktikumiülesanded: 10183, 10098, 11525, 11027, 11129
16:00–18:00
dünaamiline plaanimine (praktikum, Ahto Truu)
konspekt, lisalugemist
ülesanded: 00116, 10131, 10069, 10201
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–20:30
teeme tikutoosidest tehisintellekti (Tanel Linnas)
Hexapawn

Pühapäev, 25. märts 2012

09:00–14:00
valikvõistlus (lahendamine, Ahto Truu)
ülesanded
näited ja abifailid: Linuxi, Windowsi jaoks
14:00–15:00
lõuna
15:00–16:30
valikvõistlus (analüüs, Ahto Truu)

Lõppvooru kutsutute õppesessioon

Laupäev, 4. veebruar 2012

11:00–13:00 (algajatele)
eelvooru ülesannete analüüs (Ahto Truu)
11:00–13:00 (edasijõudnutele)
arvutusgeomeetria (loeng + praktikum, Kristo Tammeoja)
13:00–14:00
lõuna
14:00–18:00
USACO lahtine võistlus (lahendamine, Ahto Truu)
võistluse server
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–20:00
USACO lahtine võistlus (analüüs, Ahto Truu)

Pühapäev, 5. veebruar 2012

10:00–13:00 (algajatele)
testimine (loeng + praktikum, Heno Ivanov)
ülesanne jada, testimine
ülesanne lõik, testimine
10:00–13:00 (edasijõudnutele)
graafialgoritmid (loeng + praktikum, Margus Niitsoo)
13:00–14:00
lõuna
14:00–16:00 (algajatele)
graafi mõiste ja põhialgoritmid (loeng + praktikum, Ants Remm)
testandmed
14:00–16:00 (edasijõudnutele)
eelvooru ülesannete analüüs (Ahto Truu)

Informaatikavõistluste infopäev

Pühapäev, 6. november 2011

11:00–11:30
sissejuhatus, võistluste kalender (Ahto Truu)
Kobras, olümpiaad, mänguprogrammeerimine
11:30–13:00 (algajatele)
soovitusi olümpiaadil osalemiseks (Ahto Truu)
meelespea
11:30–13:00 (edasijõudnutele)
tekstialgoritmidest (Hendrik Nigul)
13:00–14:00
lõuna
14:00–17:00 (algajatele)
interaktiivse veebigraafika sissejuhatus (Tambet Matiisen)
14:00–17:00 (edasijõudnutele)
mänguprogrammeerimine (Kristo Tammeoja)
server

Informaatika õppesessioonid 2010–2011


Koondise õppesessioon

Laupäev, 9. juuli 2011

10:00–15:00
CEOI 1. päev (lahendamine, Ahto Truu)
15:00–16:00
lõuna
16:00–17:30
CEOI 1. päev (analüüs, Ahto Truu)
17:30–19:00
ajatembeldamisest — mis, milleks, kuidas (Ahto Truu)
19:00–20:00
õhtusöök

Pühapäev, 10. juuli 2011

10:00–15:00
CEOI 2. päev (lahendamine, Avo Muromägi)
15:00–16:00
lõuna
16:00–17:30
CEOI 2. päev (analüüs, Avo Muromägi)
17:30–19:00
IOI proovivoor (Avo Muromägi, Ahto Truu)
19:00–20:00
õhtusöök

Esmaspäev, 11. juuli 2011

10:00–12:00
tagurdusmeetodi tööaja hindamisest (Ahto Truu)
Donald E. Knuth'i artikkel
12:00–14:00
alfa-beeta pügamisest (Avo Muromägi)
Donald E. Knuth'i and Ronald W. Moore'i artikkel
14:00–15:00
lõuna

Koondise kandidaatide õppesessioon

Laupäev, 19. märts 2011

11:00–13:00
dünaamiline plaanimine (loeng + praktikum, Konstantin Tretjakov)
slaidid
13:00–14:00
lõuna
14:00–16:00
kahendpuud kui efektiivsed andmehoidlad (loeng + praktikum, Ahto Truu)
märksõnu: sissejuhatus, kahendotsingu puu, kahendkuhi, lõikude puu
lisaülesande lahendus
16:00–18:00
arvutusgeomeetria (Ahto Truu)
märksõnu: skalaarkorrutis, vektorkorrutis, standardülesandeid, olümpiaadivaade
harjutusülesandeid: analüütiline geomeetria arvutis, geomeetrilised algoritmid, mitmesuguseid teemade kaupa
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–20:00
BOI/IOI korraldusest (Ahto Truu)

Pühapäev, 20. märts 2011

09:00–14:00
valikvõistlus (lahendamine, Ahto Truu)
manu, poly, trip
14:00–15:00
lõuna
15:00–16:00
valikvõistlus (analüüs, Ahto Truu)
manu0, manu, poly, trip

Koondise kandidaatide õppesessioon

Laupäev, 5. märts 2011

11:00–13:00
tekstialgoritmid (loeng + praktikum, Tiina Turban)
konspekt
13:00–14:00
lõuna
14:00–16:00
arvuteooria (loeng + praktikum, Ahto Truu)
konspekt
suurte arvude aritmeetika: Pascal, C, C++
16:00–19:00
COCI lahtine võistlus (lahendamine, Ahto Truu)
võistluse server, arhiiv
19:00–20:00
õhtusöök

Pühapäev, 6. märts 2011

10:00–13:00
kombinatoorika (loeng + praktikum, Margus Niitsoo)
konspekt, ülesanded
13:00–14:00
lõuna
14:00–16:00
COCI lahtine võistlus (analüüs, Ahto Truu)
okupljanje, uspon, razine, abeceda, step, voda

Lõppvooru kutsutute õppesessioon

Laupäev, 5. veebruar 2011

11:00–13:00 (algajatele)
sortimine ja otsimine (Ahto Truu)
sortimisalgoritme, kasutusnäiteid
11:00–13:00 (edasijõudnutele)
graafialgoritme (Tiina Turban)
lihtsamaid, keerulisemaid
13:00–14:00
lõuna
14:00–17:00
dünaamiline plaanimine (loeng + praktikum, Kristo Tammeoja)
konspekt, ülesanne summa, ülesanne valimised
17:00–18:00
õhtusöök
18:00–20:00
eelvooru ülesannete analüüs (Ahto Truu)

Pühapäev, 6. veebruar 2011

10:00–13:00 (algajatele)
testimine (loeng + praktikum, Heno Ivanov)
ülesanne jada, ülesanne lõik
10:00–13:00 (edasijõudnutele)
USACO lahtine võistlus (lahendamine, Ahto Truu)
võistluse server
13:00–14:00
lõuna
14:00–16:00
USACO lahtine võistlus (analüüs, Ahto Truu)

Informaatikavõistluste infopäev

Pühapäev, 7. november 2010

10:30–11:00
sissejuhatus, võistluste kalender (Ahto Truu)
Kobras, olümpiaad, mänguprogrammeerimine
11:00–13:00 (algajatele)
programmitehnika: kordused, alamprogrammid, rekursioon (Ahto Truu)
korduste, alamprogrammide konspekt
11:00–13:00 (edasijõudnutele)
sissejuhatus andmekaevesse (Konstantin Tretjakov)
materjalid
13:00–14:00
lõuna
14:00–16:00 (algajatele)
graafi mõiste ja põhialgoritmid (Margus Niitsoo)
konspekt
16:00–17:00 (algajatele)
failide kasutamine (Ahto Truu)
näited, lisaks
14:00–17:00 (edasijõudnutele)
mänguprogrammeerimine (Kristo Tammeoja)
server

Informaatika õppesessioonid 2009–2010


Koondise õppesessioon

Teisipäev, 10. august 2010

09:00–14:00
harjutusvõistlus (Heno Ivanov)
14:00–15:00
lõuna
15:00–17:00
harjutusvõistluse ülesannete analüüs (Heno Ivanov)
17:00–19:00
IOI töökeskkonna ja võistlusreeglite tutvustus (Ahto Truu)
19:00–20:00
õhtusöök

Kolmapäev, 11. august 2010

09:00–14:00
harjutusvõistlus (Heno Ivanov)
14:00–15:00
lõuna
15:00–17:00
harjutusvõistluse ülesannete analüüs (Heno Ivanov)
17:00–18:00
IOI koondise instrueerimine (Heno Ivanov)
18:00–19:00
õhtusöök

Neljapäev, 12. august 2010

09:00–14:00
harjutusvõistlus (Heno Ivanov)
14:00–15:00
lõuna
15:00–17:00
harjutusvõistluse ülesannete analüüs (Heno Ivanov)

Koondise kandidaatide õppesessioon

Laupäev, 27. märts 2010

11:00–13:00
kombinatoorika (Ahto Truu)
konspekt, harjutusülesanded
13:00–14:00
lõuna
14:00–16:00
algoritmide keerukus (Ahto Truu)
konspekt
16:00–18:00
dünaamiline plaanimine (Ahto Truu)
konspekt, slaidid
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–20:00
dünaamiline plaanimine (praktikum, Ahto Truu)
ülesanne summa, ülesanne valimised

Pühapäev, 28. märts 2010

09:00–14:00
valikvõistlus (Ahto Truu, Heno Ivanov)
14:00–15:00
lõuna
15:00–16:00
valikvõistluse ülesannete analüüs (Ahto Truu)

Koondise kandidaatide õppesessioon

Laupäev, 13. märts 2010

11:00–13:00
tarkvara testimine (Ahto Truu)
slaidid
13:00–14:00
lõuna
14:00–17:00
tarkvara testimine (praktikum, Ahto Truu)
konspekt, ülesanne jada, ülesanne lõik
17:00–18:00
siluri kasutamine (praktikum, Ahto Truu)
konspekt, näited
18:00–19:00
õhtusöök
19:00–20:00
IOI pildid (Ahto Truu)

Pühapäev, 14. märts 2010

10:00–13:00
valikvõistlus (Ahto Truu)
13:00–14:00
lõuna
14:00–16:00
valikvõistluse ülesannete analüüs (Ahto Truu)

Lõppvooru kutsutute õppesessioon

Pühapäev, 31. jaanuar 2010

11:00–12:30 (noorematele)
alamprogrammide kasutamine (Ahto Truu)
11:00–12:30 (vanematele)
matemaatilisi algoritme (Jaan Vajakas)
konspekt
12:30–14:00 (noorematele)
graafi mõiste ja põhialgoritme (Tiina Turban)
konspekt
12:30–14:00 (vanematele)
lahtise võistluse ja eelvooru ülesannete analüüs (Ahto Truu)
14:00–15:00
lõuna
15:00–16:30 (noorematele)
lahtise võistluse ja eelvooru ülesannete analüüs (Ahto Truu)
15:00–16:30 (vanematele)
edasijõudnud graafialgoritme (Margus Niitsoo)
konspekt

Mänguprogrammeerimise võistluse infopäev

Pühapäev, 8. november 2009

11:00–11:30
sissejuhatus, võistluse kalender (Ahto Truu)
11:30–13:00
variantide läbivaatus (Ahto Truu)
slaidid, näited, konspekt
13:00–14:00
lõuna
14:00–15:00
mängureeglite ja võrguprotokolli tutvustus (Kristo Tammeoja)
15:00–17:00
programminäited (praktikum, Kristo Tammeoja)

Õppematerjale veebist

videoloenguid algoritmidest
Introduction to Algorithms (ja raamat selle kursuse juurde)
Algorithm Design (ja raamat selle kursuse juurde)
raamatuid algoritmidest
Jüri Kiho Algoritmid ja andmestruktuurid (eesti keeeles)
Sanjoy Dasgupta, Christos Papadimitriou, Umesh Vazirani Algorithms (peatükkide kaupa)
Albert Nijenhuis, Herbert S. Wilf Combinatorial Algorithms
Herbert S. Wilf Algorithms and Complexity
raamatuid graafidest
Ahto Buldas, Peeter Laud, Jan Villemson Graafid (eesti keeles)
Jørgen Bang-Jensen, Gregory Gutin Digraphs: Theory, Algorithms and Applications
Reinhard Diestel Graph Theory
raamatuid olümpiaadiprogrammeerimisest
Steven Halim, Felix Halim Competitive Programming (toetav veebileht)